Wycena nieruchomości


Iwona Dubińska-Pachołek – rzeczoznawca majątkowy oraz certyfikowany specjalista w zakresie analiz inwestycji rynku nieruchomości.

Posiadamy uprawnienia zawodowe nr 4587 w zakresie szacowania nieruchomości oraz prawo wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wykonujemy wyceny nieruchomości na potrzeby:

 • banków – wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
 • klientów ubiegających się o udzielenie kredytów – wycena nieruchomości w celu uzyskania kredytu bankowego,
 • postępowań skarbowo-podatkowych,
 • postępowań o zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • postępowań administracyjnych w sprawach m.in:
  • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • przekształcenia użytkowania wieczystego we własność,
  • określenia wysokości renty planistycznej,
  • określenia wysokości opłat adiacenckich,
  • określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.