O nas

Naszym motto jest: “Nie ilość, lecz jakość”.

Dzięki niemu mamy czas dla wszystkich swoich klientów. Jeśli zdecydujesz się zostać jednym z nich, dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony z efektów współpracy i utwierdził się w przekonaniu, że podjąłeś słuszną decyzję.

Oferujemy pomoc w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie wszelkiego typu nieruchomości, a także w ich profesjonalnej wycenie i uzyskaniu korzystnych kredytów na ich zakup. Specjalizujemy się w obsłudze firm zagranicznych inwestujących na terenie Dolnego Śląska. Posiadamy licencję zawodową nr 3941, uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz uprawnienia zawodowe nr 4587 w zakresie szacowania nieruchomości wraz z prawem wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Zajmujemy się również specjalistycznym doradztwem w zakresie analiz inwestycji rynku nieruchomości obejmującym m.in.:

– opracowania analiz Due Diligence
– opracowania biznes planów dla inwestycji z rynku nieruchomości
– analizy rynku nieruchomości do celów marketingowych i innych
– analizy dochodów z nieruchomości – PGI, EGI, NOI
– analizy i obliczanie zdyskontowanych strumieni dochodów (Cash Flow) z nieruchomości
– określanie wartości bieżącej spodziewanych przepływów pieniężnych
– szacowanie wartości rezydualnej
– określanie rodzaju ryzyk
– analizy i obliczanie wysokości stóp procentowych
– szacowanie wysokości nakładów kapitałowych

Należymy do:

  • Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
  • Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON
  • Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – “The Polish Federation of Valuers’ Associations”
  • Wrocławskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Stosujemy Kartę Praw Klienta.

pfrn logo-black

pfkcdospon

Oferty prezentowane na naszej stronie nie są „ofertami” w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego